اولین جلسه از سلسله نشست های خاکریز با موضوع کتاب ماهرخ در حضور نویسنده این کتاب سرکار خانم مهشید اسماعیلی و جمعی از اهالی کتاب و فرهنگ در محل کافه لید تهران برگزار شد.

در این سلسله نشست ها و گفتگوهای صمیمی با نویسندگان کتاب های نشر خط مقدم، اهالی کتاب و فرهنگ به گفتگو پیرامون سوالات مربوط به کتاب و حواشی آن می پردازند.
اولین جلسه از نشست های خاکریز در 14 تیرماه 1402با حضور سرکار خانم مهشید اسماعیلی برگزار شد که تصاویر این نشست در ادامه قابل مشاهده است.