بسمه تعالی

 نشر خط مقدم مجموعه ای فرهنگی است که هدف خود را ترویج کتاب هایی در موضوع گفتمان مقاومت با محوریت شهدای مدافع حرم نهاده است.

روند تولد کتاب در انتشارات خط‌مقدم، مسیری تازه، مبارک و به لطف و خواست الهی، خوش‌ثمر است. خط‌مقدم با شناسایی و اولویت‌سنجی، موضوعات مرتبط با جبهه‌ی مقاومت را انتخاب کرده، درباره‌ی آن‌ها به تحقیقات دقیق و میدانی می‌پردازد و بعد از پایان تحقیقات اولیه و شناسایی افراد و موقعیت‌های مرتبط با موضوع موردنظر، مصاحبه‌گران را برای دریافت و مستند‌سازی اطلاعات و خاطرات شفاهی، کتبی، تصاویر و هر آن‌چه که نیاز است،‌ راهی می‌کند؛ بعد از طی این مرحله و با مشورت تیم کارشناسان ادبی خود، ‌نویسنده و اصحاب قلمی که از هر جهت مناسب با موضوع و محتوای مد نظر باشند را انتخاب و پیشنهاد نگارش کتاب را با ایشان در میان می‌گذارد و با قبول همکاری از طرف نویسنده، ‌نگارش کتاب آغاز می‌شود.

 نشر خط مقدم در راه ثبت هر چه بهتر و دقیق‌تر موضوعات و برای رسیدن درک بهتری از وقایع، گاه نویسندگان و محققان خود را به میدان رخداد حوادث و خط‌مقدم‌های جبهه‌ی‌ مقاومت نیز گسیل می‌دارد که این امر اگرچه هزینه‌های مالی، انسانی و زمانی زیادی می‌طلبد اما محصول نهایی را از هر جهت به موضوع و در نهایت به مخاطب نزدیک‌تر می‌کند. نشر خط مقدم امید دارد با طی کردن این مسیر تازه، ‌از طرفی به عیار ممتازی در ارائه‌ی کتاب‌های جبهه‌ی مقاومت دست یابد و از سویی دیگر محصول ارزشمند نهایی را آن‌گونه که شایسته است تقدیم مخاطب کند. قدردان شما هستیم اگر در این مسیر ما را با راهنمایی‌ها، ‌پیشنهادها و نقدهای خود و همچنین معرفی نشر خط مقدم و کتاب‌های این نشر به دیگران یاری نمایید.

 با سپاس؛ انتشارات خط مقدم