نقدی بر کتاب «یک جرعه دیدار»

پرستو علی عسگرنجاد «یک­ جرعه دیدار». این نام کتابی ­ست که «شهید محمد رضایی» قهرمان آن است؛ روحانی ده­ه شصتی مشهدی با اصالت افغانستانی. در میان همۀ خوش توفیق ها و روزی دارهایی که فراتر از مختصات...