«ایرانی‌ها آمدند» به چاپ سوم رسید

نبل و الزهرا دو شهر شیعه‌نشین در سوریه هستند که در زمان جنگ سوریه در محاصره قرار گرفتند و ایرانی‌ها در آزادسازی این شهرها نقش بزرگی داشتند. امیرمحمد عباس‌نژاد نویسنده‌ی این کتاب است که روایت...