او پسر ماست

یادداشتی درباره ی کتاب "این پسر من است" هادی خورشاهیان  "این پسر من است" داستان مستند زندگی دو شهید است. نه، انگار درباره‌ی شهیدان بسیاری است، ولی در زندگی "رسول جعفری" و پسرش "مهدی جعفری" تأمل...

پدرانِ جنگ، پدرانِ صلح

یادداشت سرکار خانم مریم علی بخشی بر کتاب «این پسر من است» گوشه‌ای از فیلم «ستیغ اره‌ای» یادم مانده که می‌گفت: «در زمان صلح پسران پدران‌شان را به خاک می‌سپارند و در زمان جنگ پدران پسران را.»...