معرفی کتاب کنعان؛ نوشته‌ی علی علی‌بیگی

سید علی می‌گفت: من اهل خاورمیانه‌ام. و درست می‌گفت؛ از پدری ایرانی و مادری لبنانی فرزندی در خاک سوریه متولد شد که خونش را برای این خاک فدیه کرد. سید علی عاشق سوریه بود، عاشق زینبیه، عاشق محله‌ی...