پویش دانش آموزی کتاب «سه نیمه سیب»

معاونت پرورشی سازمان مدارس صدرا با همکاری انتشارات خط مقدم اقدام به برگزاری مسابقه‌ کتابخوانی ویژه دانش‌آموزان متوسطه اول کرده است. کتاب «سه نیمه سیب» ماجرای واقعی دو برادر به نام‌های مصطفی...