زندگی به سبک شهدا

علیرضا کلامی یکی از دغدغه‌های اصلی ما «سبک زندگی اسلامی» است. زمانی شما از ضرورت‌ها حرف می‌زنید و زمانی از مصادیق. ابعاد و مصادیق سبک زندگی اسلامی برای همه ما روشن است. شهدا نمونه‌های امروزی و...