سیر و سلوک محمدهادی از تهران تا سامرا

یادداشتی بر کتاب«خانه‌ای با عطر ریحان» علی‌الله سلیمی ادبیات پایداری در کشور ما زیرمجموعه‌های متعددی دارد که یکی از آن‌ها، ویژه آثار ادبی مرتبط با شهدای مدافع حرم است که در سال‎های اخیر...

یادداشتی بر کتاب «پسر ایل»

خشنودی فرزند ایل از عروج عارفانه علی‌الله سلیمی وقتی کتاب زندگی یک شهید را ورق می‌زنید، با جنبه‌های مختلف یک زندگی عارفانه و مجاهدت‌های بی‌شمار در راه رسیدن به معبود آشنا می‌شوید که هر...