به دنبال اسطوره­ و افسانه

یادداشتی بر کتاب سرباز قاسم سلیمانی بعضی روزها توی تقویم روزهای خاصی هستند. مثل اعیاد یا ایام سوگواری. بعضی از روزها یک جور متفاوتی خاص هستند. مثل روز دهم محرم سال 61 هجری که تاریخ هرگز روزی مانند آن...