گفتو با مریم عرفانیان نویسنده کتاب «عطر پیراهن تو»

کتاب عطر پیراهن تو خاطرات خانم سیده دعاء زلزلی همسر شهید سید علی زنجانی است. امروزه کتابهای زیادی از خاطرات همسر شهدا منتشر می‌شود؛ اما در عطر پیراهن تو، خانم زلزلی لبنانی هستند و همسرشان دو...