در خاکریز دوم چه گذشت؟

خلاصه ای از محتوای نشست دوم خاکریز با موضوع کتاب «خون شریک» در ابتدای جلسه مریم علی بخشی بخشی از کتاب را خواند و در معرفی کتاب خون شریک گفت: خون شریک مستند داستانی شهید مهدی صابری است. که روایت...

پدرانِ جنگ، پدرانِ صلح

یادداشت سرکار خانم مریم علی بخشی بر کتاب «این پسر من است» گوشه‌ای از فیلم «ستیغ اره‌ای» یادم مانده که می‌گفت: «در زمان صلح پسران پدران‌شان را به خاک می‌سپارند و در زمان جنگ پدران پسران را.»...