خاکریز اول با حضور نویسنده کتاب ماهرخ برگزار شد

اولین جلسه از سلسله نشست های خاکریز با موضوع کتاب ماهرخ در حضور نویسنده این کتاب سرکار خانم مهشید اسماعیلی و جمعی از اهالی کتاب و فرهنگ در محل کافه لید تهران برگزار شد. در این سلسله نشست ها و...