کتاب «سرباز قاسم سلیمانی» به چاپ یازدهم رسید

در آستانه چهارمین سالگرد شهادت سردار دلها کتاب «سرباز قاسم سلیمانی» به چاپ یازدهم رسید  کتاب «سرباز قاسم سلیمانی» روایاتی کامل و مستند از زندگی شهید قاسم سلیمانی است. روایاتی که از تولد در دامنه...