شرط‌های نوشتن از شهدا

پژوهشگر و نویسنده باید عاشق باشد معصومه قیطاسی نویسنده کتاب «جناب خط‌شکن» به نام او برای پژوهشگری و نویسندگی در عرصه دفاع و مقاومت، ضروری است که رمان‌نویس باشیم؛ ثانیاً عاشق این حوزه....

سادگی و صداقت در «ستاره های بلوچ»

معرفی کتاب ستاره های بلوچ توسط سرکار خانم معصومه قیطاسی بنده در پژوهش و مصاحبه­ های کتاب شهدا یک اعتقادی دارم و همیشه هم به آن پایبندم و آن این است که شخصیت اصلی ( چه شهید یا خاطره ­گو ) وام...