گفتگو با خانم مهشید اسماعیلی نویسنده «بلوک یاس»

* اگر بخواهید کتاب بلوک یاس را در چند جمله معرفی کنید چه می‌گویید؟ کتاب بلوک یاس در عنوان خاطرات خانم معصومه مرادی است؛ ولی در اصل روایتی از زندگی شهید حسن شاطری از دیدگاه همسرشان است. در عمدۀ...

معرفی کتاب «بلوک یاس»

خواندن خاطرات بعضی از آدم‌ها خواندنی است، نه صرفا به خاطر اینکه بگوییم آن آدم که بوده و چه و چه... به خاطر اینکه آن آدم در موقعیت‌هایی بوده و فراز و نشیب‌هایی  داشته در زندگی که آدم‌های...

گفتگو با مهشید اسماعیلی نویسنده کتاب «ماهرخ»

ندا رسولی کتاب «ماهرخ» دربردارنده خاطرات سیده ماهرخ حسینی از درگیری‌های سوریه است. خاطراتی که در سه بخش مجزا، زندگی او را روایت می‌کند. روایت نویسنده از زندگی ماهرخ از روزهای وطن آغاز می‌شود، او...

در خاکریز اول چه گذشت؟

خلاصه ای از محتوای نشست اول خاکریز با موضوع کتاب ماهرخ کتاب «ماهرخ» نوشته‌ی خانم مهشید اسماعیلی از انتشارات خط‌مقدم بهانه‌ای شد تا چهارشنبه 14 تیرماه 1402، جلسه‌ی صمیمانه‌ای با حضور نویسنده و...