گفتگو با مهشید اسماعیلی نویسنده کتاب «ماهرخ»

ندا رسولی کتاب «ماهرخ» دربردارنده خاطرات سیده ماهرخ حسینی از درگیری‌های سوریه است. خاطراتی که در سه بخش مجزا، زندگی او را روایت می‌کند. روایت نویسنده از زندگی ماهرخ از روزهای وطن آغاز می‌شود، او...

در خاکریز اول چه گذشت؟

خلاصه ای از محتوای نشست اول خاکریز با موضوع کتاب ماهرخ کتاب «ماهرخ» نوشته‌ی خانم مهشید اسماعیلی از انتشارات خط‌مقدم بهانه‌ای شد تا چهارشنبه 14 تیرماه 1402، جلسه‌ی صمیمانه‌ای با حضور نویسنده و...