بدون مرز، برادرانگی

تحلیلی بر کتاب «خون شریک»، مستند داستانی از زندگی شهید مدافع حرم میرزا مهدی صابری مرزها گاهی فقط جغرافیا را از خاک آن سو جدا می‌کنند. مرزها گاهی فقط خطوطی هستند که روی نقشه کشیده می‌شوند،...