نقدی کامل بر کتاب «نامزد گلوله ها»

احسان عباسلو اولین نکته ای که در مورد کتاب "نامزد گلوله ها" به چشم می آید زیبایی فیزیکی و بصری آن است و کیفیت چاپ کتاب. نکته ای که در کلاس ها و کارگاه های آموزشی بسیار بدان اشاره می‌کنی: "زیبایی بصری...