«بدون مرز» منتشر شد

بدون مرز خاطرات شفاهی سید علی اکبر طباطبایی، جانشین فرماندهی سپاه پاسداران در سوریه منتشر شد. خاطرات و تاریخ شفاهی نیروهای جبهه مقاومت، یکی از موضوعاتی است که در چند سال اخیر مورد توجه قرار...